Moties


« Terug


ID581
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-07-2018 > 12 Interventies sociaal domein
OnderwerpSchrapsessies in de zorg (M12-4)
IndienersWillegers, Johran (VVD)
Mede-indienersBruggenkamp, Sylvia (Swollwacht)
Paus, Remko de (GroenLinks)
StatusAangenomen
StemverhoudingMet algemene stemmen aangenomen
PortefeuillehouderKlaas Sloots
Verantwoordelijk ambtenaar5c33f97b-0557-4f60-aa88-1a020b57c4a0
ToelichtingVerzoekt het college: - door het faciliteren van schrapsessies met zorgprofessionals, organisaties, koepels, vrijwilligers en mantelzorgers te inventariseren welke bureaucratie, regels of protocollen op lokaal en regionaal niveau niet direct bijdragen aan met betere zorg; - vervolgens merkbaar de regeldruk te verminderen door het (helpen met) schrappen van regels en door nieuwe regeldruk te voorkomen.
Geplande einddatum4/2/2019
Afgedaan
Datum afdoening6/29/2020
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 29-06-2020
Bijlage(s)2018-07-09 M12-4 Schrapsessies in de zorg
Informatienota Hervormingsagenda Sociaal Domein Halfjaarrapportage mei 2020.pdf