Moties


« Terug


ID530
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 08-05-2017 > 12 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen inzake zandwinning in de Milligerplas, inclusief de aanleg van een zanddepot
OnderwerpBeter onderwatersportklimaat Zwolle
IndienersGeerling, Brammert (SP)
StatusVerworpen
Stemverhouding
PortefeuillehouderEd Anker
ToelichtingDraagt het college op: • In goede samenwerking met NOB, duikverenigingen en overige belanghebbenden met een lange termijn plan te komen om de Zwolse plassen, specifiek de Milligerplas, aantrekkelijker te maken voor de onderwatersport • Daarbij in redelijkheid uit te gaan van een gemeentelijke bijdrage te financieren vanuit het Stadsontwikkelingsfonds • Een voorstel hiertoe voor te leggen aan de raad ter besluitvorming
Geplande einddatum
Afgedaan
Datum afdoening5/8/2017
Bijlage(s)2017-05-08 M12-2 Beter onderwatersportklimaat Zwolle