Moties


« Terug


ID580
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-07-2018 > 12 Interventies sociaal domein
OnderwerpBetere risicobeheersing sociaal domein (M12-1)
IndienersWillegers, Johran (VVD)
Mede-indienersBruggenkamp, Sylvia (Swollwacht)
Raap, Jacob (ChristenUnie)
StatusAangenomen
StemverhoudingTegen: PvdA en SP
PortefeuillehouderKlaas Sloots
Verantwoordelijk ambtenaar5c33f97b-0557-4f60-aa88-1a020b57c4a0
ToelichtingVerzoekt het college: - met een voorstel te komen voor een extern onderzoek naar de mate van adequaatheid van de gehanteerde systematiek voor risicobeheersing binnen het sociaal domein; - met aanbevelingen en/of instrumenten te komen voor het Zwolse zorgstelsel hoe een dergelijke situatie in de toekomst voorkoombaar is; - de resultaten uiterlijk in kwartaal 2 van 2019 voor te leggen aan de raad.
Geplande einddatum6/3/2019
Afgedaan
Datum afdoening7/8/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 08-07-2019
Bijlage(s)2018-07-09 M12-1 Betere risicobeheersing sociaal domein
Beslisnota moties en toezeggingen voorjaarsmoment.pdf