Moties


« Terug


ID301
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 07-12-2015 > 12 Afsprakenkader OV-chipkaartpoortjes
OnderwerpAmbities voor de Spoorzone (M12-1)
IndienersRots, Gerdien (ChristenUnie)
Futselaar, F.W. (SP)
Campen, Thom van (VVD)
Oldengarm, Mark (D66)
StatusAangenomen
Stemverhouding
PortefeuillehouderEd Anker
ToelichtingDraagt het college op: - de medeverantwoordelijkheid van NS voor de realisatie van het gehele Spoorzoneproject voortdurend onder de aandacht te brengen en daarbij te wijzen op eerder gedane toezeggingen hieromtrent; - te bewerkstelligen dat organisatorische, ruimtelijke en financiële inzet van de kant van NS leidt tot de gewenste kwaliteitsuitstraling van de Spoorzone.
Geplande einddatum12/20/2016
Afgedaan
Datum afdoening10/30/2017
Bijlage(s)2015-12-07 M12-1 Ambities voor de spoorzone