Moties


« Terug


ID583
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-07-2018 > 12 Interventies sociaal domein
OnderwerpDoorbraak bij stapeling (M12-6)
IndienersBen Ali, Youcef (PvdA)
Mede-indieners
StatusAangenomen
StemverhoudingMet algemene stemmen aangenomen
PortefeuillehouderKlaas Sloots
Verantwoordelijk ambtenaar56ad6d61-1418-4f41-b028-14320df51116
ToelichtingVerzoekt het college: - in overleg met de wijkteams en andere organisaties de wenselijkheden en mogelijkheden van een stapeling van gelden te onderzoeken - hierover bij de voorjaarsstukken 2019 terug te rapporteren aan de gemeenteraad.
Geplande einddatum6/4/2019
Afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in
Bijlage(s)2018-07-09 M12-6 Doorbraak bij stapeling