Moties


« Terug


ID601
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 09-11-2018 > 6 Moties en amendementen begroting 2019/ beleidsrapportage 2018-2
OnderwerpNaar een effectief, Zwols integratiebeleid (M-15)
IndienersCampen, Thom van (VVD)
Mede-indienersBruggenkamp, Sylvia (Swollwacht)
StatusAangenomen
StemverhoudingTegen: SP, D66 en PvdA
PortefeuillehouderKlaas Sloots
Verantwoordelijk ambtenaarf43fc276-62ad-4f4d-a43e-1ba16670a4f8
ToelichtingVerzoekt het College: - Voor ingang van het nieuwe jaar een plan te delen met de gemeenteraad dat past binnen de kaders van de door het Kabinet geformuleerde ‘hoofdlijnen verander opgave inburgering’, waarbij kaders worden gesteld ten aanzien van: 1. eigen inzet bij integratie, 2. werkervaring vanaf dag één, 3. gelijke behandeling van man/vrouw en 4. monitoring van resultaten,
Geplande einddatum2/19/2019
Afgedaan
Datum afdoening5/6/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 06-05-2019
Bijlage(s)2018-11-09 M-15 Naar een effectief, Zwols integratiebeleid
Beslisnota Plan van aanpak statushouders.pdf