Moties


« Terug


ID6
AgendapuntRaadsplein besluitvormend 08-05-2017 > 14 Moties Vreemd aan de orde van de dag
OnderwerpAfhandeling klachten en bezwaarschriften WOZ door GBLT
IndienersSlijkhuis, Jan (PvdA)
Mede-indienersDogger, William (Swollwacht)
Geerling, Brammert (SP)
Rots, Gerdien (ChristenUnie)
StatusAangehouden
Stemverhouding
PortefeuillehouderJan Brink
Verantwoordelijk ambtenaar
ToelichtingVerzoekt het college: Te bevorderen dat GBL T met ingang van 2017 aan de gemeente inzicht verschaft in de omvang van klachten en bezwaarschriften inzake de WOZ en de wijze waarop de organisatie daarmee omgaat en er lessen uit trekt De gemeenteraad hierover te informeren, bij voorkeur in combinatie met de rapportages over de voortgang van het verbetertraject dat met GBL T is afgesproken
Geplande einddatum5/8/2017
Afgedaan
Datum afdoening5/8/2017
Afgedaan in
Bijlage(s)2017-05-08 M14-1 Motie afhandeling klachten en bezwaarschriften WOZ door GBLT