Toezeggingen


« Terug


ID65
OnderwerpSchriftelijke reactie overlast op en rond de Wijthmenerplas
AgendapuntRaadsplein info/debat Raadzaal 09-10-2017 > 5 Investerings- en exploitatieplan recreatieplassen (21.10 - 22.30 uur)
ToezeggingVerder zegt hij toe dat hij nog schriftelijk in zal gaan op de mate en aard van de overlast die ondervonden wordt op en rond de Wijthmenerplas. De informatie wordt gebaseerd op formele bronnen.
PortefeuillehouderRené de Heer
Geplande einddatum10/30/2017
Afgedaan
Datum afdoening10/30/2017