Toezeggingen


« Terug


ID197
OnderwerpUitwerking plan - consequenties regeerakkoord, financiële aspecten, betrekken werkgevers(organisaties) en werknemers (vakbonden), succesfactoren onderzoeken Wezo doelgroep
AgendapuntRaadsplein Info/debat TaKzaal 20-11-2017 > 5 Plan beschut werken nieuw (21.10 - 22.30 uur)
ToezeggingEr volgt een nadere uitwerking van het plan en de wethouder zal hiermee in het voorjaar naar de raad komen, waarin ook de consequenties van nieuwe ontwikkelingen vanuit het regeerakkoord en de financiële aspecten in beeld gebracht worden. De wethouder zegt toe hierin de suggestie om werkgevers(organisaties) en tevens werknemers (vakbonden) te betrekken bij de uitwerking mee te nemen. Ook zegt zij in het kader van de uitwerking toe de succesfactoren te onderzoeken waardoor het de Wezo voorheen wel lukte om de doelgroep te bereiken.
PortefeuillehouderRené de Heer
Verantwoordelijk ambtenaar6e0e27cb-837a-4434-b527-7979562fc4e3
Toelichting
Geplande einddatum4/30/2018
Afgedaan
Datum afdoening7/8/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 08-07-2019
Bijlage(s)Beslisnota moties en toezeggingen voorjaarsmoment.pdf