Toezeggingen


« Terug


ID196
OnderwerpInformatie uitvoering wet taaleis in de bijstand mbt de groep statushouders
AgendapuntRaadsplein Info/debat TaKzaal 20-11-2017 > 3 Rekenkameronderzoek Inclusief Beleid (19.35 – 21.00 uur)
ToezeggingTenslotte doet de wethouder de toezegging dat de raad nog schriftelijke informatie ontvangt over de uitvoering van de wet taaleis in de bijstand met betrekking tot de groep statushouders.
PortefeuillehouderEefke Meijerink
Geplande einddatum2/1/2018
Afgedaan
Datum afdoening1/22/2018