Toezeggingen


« Terug


ID188
OnderwerpJaarlijkse rapportage voortgang uitvoering agenda duurzaamheid
AgendapuntRaadsplein info/debat Raadzaal 06-11-2017 > 5 Voortgang Agenda Duurzaamheid (21.15 - 22.30 uur)
ToezeggingNaar aanleiding van het debat zegt wethouder Van Willigen toe dat het college jaarlijks separaat zal rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de agenda duurzaamheid. Hierbij zal zoveel mogelijk worden aangegeven welke bijdrage de verschillende acties leveren aan de geformuleerde doelen.
PortefeuillehouderMonique Schuttenbeld
Verantwoordelijk ambtenaar
Geplande einddatum6/4/2018
Afgedaan
Datum afdoening11/9/2018
Bijlage(s)