Toezeggingen


« Terug


ID288
OnderwerpMemo raad gedane toezeggingen concept startnotitie RES (VOOR BESLUITVORMING)
AgendapuntRaadsplein Info/debat TaKzaal 03-06-2019 > 3 Regionale Energie Strategie (RES)
ToezeggingVoor besluitvorming over de concept startnotitie ontvangt de raad een memo van de wethouder met wat zij in het debat van de raad heeft meegekregen en hoe zij zal omgaan met de gedane toezeggingen
PortefeuillehouderMonique Schuttenbeld
Verantwoordelijk ambtenaar623eeb51-f7c2-4bff-82c4-fffb82f0fc20
Toelichting
Geplande einddatum6/17/2019
Afgedaan
Datum afdoening12/16/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 16-12-2019
Bijlage(s)Beslisnota Startnota RES West-Overijssel.pdf