Toezeggingen


« Terug


ID294
Onderwerpverslagen wijkactiviteiten en participatietrajecten beschikbaar stellen (Omgevingsvisie)
AgendapuntRaadsplein Info/debat TaKzaal 11-06-2019 > 3 Omgevingsvisie Zwolle
ToezeggingDe (gespreks)verslagen van de bijeenkomsten/activiteiten die in de wijken zijn georganiseerd en van toekomstige participatietrajecten worden beschikbaar gesteld voor de raad (voor zover beschikbaar).
PortefeuillehouderEd Anker
Verantwoordelijk ambtenaare9f2ee44-f698-41b6-99f2-ac0f9327ade3
Toelichting
Geplande einddatum7/1/2019
Afgedaan
Datum afdoening9/2/2019
Afgedaan inRaadsplein besluitvormend (Raadzaal) 02-09-2019
Bijlage(s)Informatienota Notitie Reikwijdte en detailniveau Omgevingsvisie (NRD).pdf