Toezeggingen


« Terug


ID240
OnderwerpStuurgroep passend onderwijs te bespreken, informeren raad voortgang hoogbegaafdheid en gezamenlijke subsidieaanvraag richting het rijk.
AgendapuntRaadsplein info/debat Raadzaal 05-11-2018 > 3 Plan van aanpak energietransitie 2018-2022 (19.50 – 22.15 uur)
ToezeggingDe wethouder zegt tenslotte toe om aan het eind van het jaar in de stuurgroep passend onderwijs te bespreken hoe de raad geïnformeerd wordt over de voortgang op het thema hoogbegaafdheid en de gezamenlijke subsidieaanvraag richting het rijk.
PortefeuillehouderMichiel van Willigen
Verantwoordelijk ambtenaar3c0fc86a-0b75-40f3-a55a-43def97bfaef
Toelichting
Geplande einddatum4/1/2020
Afgedaan
Datum afdoening
Afgedaan in