Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen Druten


« Terug


ID35
Startdatum11/14/2019
AgendapuntRaad openbaar Druten 14-11-2019 > 6.1 Begroting 2020
TitelOnveilige verkeerssituaties Puiflijk
ToezeggingWethouder Lepoutre zegt toe om onveilige verkeerssituaties in Puiflijk verder uit te zoeken en terug te rapporteren aan de raad.
Raadsleden
Fractie(s)Dorpslijst Puiflijk/Druten-Zuid
PortefeuillehouderBrink, W. ( Willy)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingBij de perspectiefnota 2020 is onderstaande tekst aangeleverd. Vraag: Parkeren De Lier. Wat is de status van het onderzoek? Is er al een start gemaakt? Antwoord: Onderzoek is afgerond en er zijn aanvullende verkeersmaatregelen uitgevoerd. Medio 2019 is een stopverbod t.h.v. de schoolingang ‘t Geerke ingesteld en het parkeerverbod in de Kerkstraat is uitgebreid. In overleg met bewoners zijn venstertijden gehanteerd voor een deel van het parkeerverbod. Daarnaast is in Puiflijk de kruising Tabaksveld gereconstrueerd. Er is nog 4 maanden onderhoud door civiele aannemer. Daarna is er evaluatie verkeersveiligheid, eventueel kleine aanpassing en nazorg. Hiermee is de vraag beantwoord.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsinrichting
Behandelend medewerkerd08395c1-9bb2-47f6-8440-29096cf1fd93
Voortgang bijgewerkt op9/5/2020
Datum afdoening
GerealiseerdWel gerealiseerd