Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen Druten


« Terug


ID28
Startdatum10/31/2019
AgendapuntRaad RTG Druten 31-10-2019 > 3 Begroting 2020
TitelVerschillenanalyse
ToezeggingToegezegd wordt dat de verschillen-analyse in de programmabegroting verbeterd zal worden.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderBrink, W. ( Willy)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingWordt meegenomen bij begroting 2021
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Behandelend medewerkera8dc556c-67d1-42be-aaa2-7d739f215582
Voortgang bijgewerkt op8/26/2020
Datum afdoening
GerealiseerdWel gerealiseerd