Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen Druten


« Terug


ID18
Startdatum10/24/2019
AgendapuntRaad openbaar Druten 24-10-2019 > 4 Rechten van de raad
Titelprestatie-afspraken Woonwaarts
ToezeggingWethouder Springveld zegt toe dat hij zich zal inspannen, dat de prestatieafspraken tot 2020 alsnog ondertekend worden. Hij zal dit schriftelijk aan de raad doen toekomen.
RaadsledenWaard-Barten, C.P.T. de (Claudia)
Fractie(s)Kernachtig Druten
PortefeuillehouderSpringveld, A (André)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichting
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Behandelend medewerkerb86c3951-c238-4f78-82eb-eecaacdba96a
Voortgang bijgewerkt op9/7/2020
Datum afdoening
GerealiseerdWel gerealiseerd