Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen Druten


« Terug


ID77
Startdatum1/26/2023
AgendapuntRaad openbaar Druten 26-01-2023 > 7.1 Startnotitie Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid
Titel
Status
Raadsleden
Indiener
Fractie(s)
Portefeuillehouder
Toelichting
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Datum afdoening
Deadline
Afgehandeld