Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen Druten


« Terug


ID63
Startdatum6/23/2022
AgendapuntRaad openbaar Druten 23-06-2022 > 7.1 Zienswijze GGD begroting 2023, begrotingswijziging 2022 en jaarrekening 2021
TitelToevoegen jaarrekeningresultaat aan algemene reserve
StatusAangenomen
RaadsledenLepoutre, M.H.T. (Michel)
Waard-Barten, C.P.T. de (Claudia)
IndienerKernachtig Druten
Fractie(s)
PortefeuillehouderWildt, G. de ( Gérard)
Toelichting
AmendementAmendement 7.1 Zienswijze algemene reserve GGD
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team WMO, jeud en gezondheid
Behandelend medewerker69caf62d-295e-4469-b673-e0eacfd4cb6a
Stand van zaken
Aangepaste nota
Datum afdoening
Deadline
Afgehandeld