Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID67
Startdatum4/7/2016
AgendapuntRaadsvergadering 07-04-2016 > 2 Rapport Rekenkamercommissie “Plan zoekt visie. De ontstaansgeschiedenis van een Campus” (16 GR 024)
TitelAmendement opvolging aanbevelingen
StatusAangenomen
RaadsledenBronkhorst, A.A.A.M. van (Twan)
Galen, C.K. van (Kees)
Peters-Vroom, A.C.M. (Alice)
Fractie(s)D66
Kernachtig Wijchen
VVD
PortefeuillehouderVerheijen, J.Th.C.M. (Hans)
ToelichtingBeslispunt 3 te wijzigen in: 3. Indien u instemt met de aanbevelingen, zoals die genoemd staan bij beslispunt 2, het college te verzoeken om de aanbevelingen “Ontwikkel een langjarige strategie om vervangingsinvesteringen in het financiële meerjarenbeeld op te nemen”, “Draag zorg voor een aanscherping van de financiële beheersing van de projecten” en “Verbeter de financiële afsluiting van grote projecten” te bespreken en met een voorstel te komen hoe deze aanbevelingen in de praktijk uitgewerkt of gevolgd kunnen worden.
Amendement16 GR 024 amendement (aangenomen) beslisnota Rekenkamerrapport Campus - D66 VVD K8W.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening