Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID115
Startdatum6/8/2017
AgendapuntRaadsvergadering 08-06-2017 > 9 17 1 1086 Woonvisie “Thuis in Wijchen”
TitelKerkdorpen in de Woonvisie
StatusAangenomen
RaadsledenBoumans, R.J.L. (Roel)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Loermans, R. (Renate)
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
PvdA
VVD
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingAan beslispunt 4 van de beslisnota 17 1 1086a toe te voegen: • In de afweging van woningbouwinitiatieven weegt behoud van leefbaarheid zwaar voor de kerkdorpen. De bijbehorende Woonvisie (17 1 1086b) aan te passen op de volgende onderdelen: De Woonvisie op pagina 31 tekstueel aan te passen en daarvoor toe te voegen aan de paragraaf ‘Wat draagt de gemeente Wijchen bij?’ | Gemengde kerkdorpen De kerkdorpen in Wijchen staan bekend om hun eigen identiteit. Het is belangrijk om deze identiteit te behouden, daar deze ook een bijdrage levert aan de leefbaarheid. Wanneer verschillende bewo-ners en verschillende typen woningen door elkaar heen wonen en staan, draagt dat bij aan natuurlijke ontmoeting en daarmee aan de leefbaarheid. De Woonvisie op pagina 45 tekstueel aan te passen en daarvoor toe te voegen aan de paragraaf ‘Woningaanbod in balans’ | Speciale aandacht voor voldoende woningaanbod in de kerkdorpen Om de leefbaarheid en de identiteit van de kerkdorpen te behouden is het van belang dat er voldoende woningaanbod is.
Amendement17 1 1086 Amendement (aangenomen) K8W PvdA VVD Kerkdorpen in de Woonvisie (gewijzigde versie).pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening