Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID118
Startdatum7/6/2017
AgendapuntRaadsvergadering 06-07-2017 > 5.a Amendementen
TitelTeruggave OZB
StatusVerworpen
RaadsledenBrink, W.G.M. (Willy)
Haren, E.J.M. van (Elaine)
Kuppeveld, A.J. van (Arnold)
Fractie(s)CDA
D66
Wijchen Lokaal
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingBeslispunt 4 te wijzigen in: In te stemmen met de volgende resultaat bestemming; a. Toevoegen van € 626k aan de bestemmingsreserve WWB I-deel b. Toevoegen van € 1.563k aan de algemene reserve c. € 468k terug te betalen aan de Wijchense inwoners verdeeld naar alle Wijchense huishoudens
Amendement17 7 6345 Amendement (verworpen) 1 CDA D66 WL OZB.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Aangepaste Nota
Datum afdoening