Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID26
Startdatum11/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-11-2014 > 3 Behandeling begroting 2015 (14 AZ 060)
TitelBudget 2015 uitwerkgroepen Dorpsontwikkelingsplannen
StatusAangenomen
RaadsledenHaren, E.J.M. van (Elaine)
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Beslispunten toe te voegen: 1. Voor 2015 incidenteel een werkbudget per afgeronde DOP beschikbaar te stellen 2. Het benodigde bedrag van € 12.500,- beschikbaar te stellen uit de bestemmingsreserve DOP’s 3. Na een positieve evaluatie van de DOP’s het beschikbaar stellen van structurele middelen voor een werkbudget af te wegen bij de begroting 2016.
Amendement14 AZ 060 Amendement (aangenomen) 09 Budget Dorpsontwikkelingsplannen.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening