Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID310
Startdatum7/7/2022
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 07-07-2022 > 7.c 81972 Beslisnota Perspectiefnota Wijchen 2022
Titel
Status
RaadsledenTiemessen, H. (Henry)
IndienerGroen Links
Fractie(s)
Portefeuillehouder
Toelichting
Amendementd
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Datum afdoening
Deadline
Afgehandeld