Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID116
Startdatum6/8/2017
AgendapuntRaadsvergadering 08-06-2017 > 9 17 1 1086 Woonvisie “Thuis in Wijchen”
TitelRuimte voor kwalitatieve woningbouw in kleine kernen
StatusVerworpen
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingOndergetekende stelt het volgende amendement voor: Beslispunt 3, laatste zin van de derde bullet, te wijzigen in: • Dit aan te scherpen tot maximaal 4 woningen in de kern Wijchen en in de kleine kernen kwaliteitscriteria doorslaggevend te laten zijn en dit niet bij voorbaat in de Woonvisie te maximeren tot een aantal woningen.
Amendement17 1 1086 Amendement (verworpen) CDA 10% regeling.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Aangepaste Nota
Datum afdoening