Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID42
Startdatum5/8/2014
AgendapuntRaadsvergadering 08-05-2014 > 8 Rol MEER Welzijn Wijchen bij transitie AWBZ (14 IZ 005)
TitelInvestering Rol MEER Welzijn bij transitie AWBZ
StatusAangenomen
RaadsledenJoling, J.C.M. (Joke)
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
PortefeuillehouderEngels, R.W.M. (Rob)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Beslispunt 2 uit de beslisnota luidende: 2. Voor de uitvoering van de in de aanvullende BCF's beschreven taken een subsidie te verlenen van € 142.313,- voor 2014. Te vervangen door: 2. Voor de uitvoering van de in de aanvullende BCF's beschreven taken een subsidie te verlenen van € 122.907,- voor 2014. Aan de beslisnota toe te voegen het volgende beslispunt: 3. Stichting MEER Welzijn de opdracht te geven om als budget-houder uitvoering te geven aan het project Vonkjes zonder financiële compensatie voor de eventueel benodigde ureninzet.
Amendement14 IZ 005 Amendement (aangenomen) K8W VVD PvdA CDA Vonkjes.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening