Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID41
Startdatum5/8/2014
AgendapuntRaadsvergadering 08-05-2014 > 9 Project De Huiskamer / Verduurzaming zuidgevel 't Mozaïek (14 IZ 010)
TitelProject de Huiskamer/Verduurzaming zuidgevel ’t Mozaïek
StatusVerworpen
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderEngels, R.W.M. (Rob)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Toe te voegen beslispunten: 3. In te stemmen met een verdere verduurzaming van het Mozaiek. Waarin zonnepanelen maar ook andere vormen van rendabele verduurzaming tot de mogelijkheden behoren. 4. Voor het zomerreces 2014 te komen met een voorstel waarin omwonenden, participanten en/of huurders van ‘t Mozaïek kunnen deelnemen in het verder verduurzamen van ‘t Mozaïek . 5. Daartoe in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 102.111,-, te dekken uit de hiervoor gevormde duurzaamheidsreserve, en deze niet conform de beslisnota te laten terugvloeien in de Algemene Reserve.
Amendement14 IZ 010 Amendement 1 (verworpen) CDA Storten naar algemene reserve.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Datum afdoening