Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID239
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 5 Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 (33708)
TitelSubsidie 2020 Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland
StatusAangenomen
RaadsledenDemmers, H. ( Han)
Albersnagel, R.L.A. (Rob)
Osman, Z. (Zainab)
Hoogteijling, C.E. (Karin)
Kievit, de J.P. (Johan)
Boumans, R.J.L. (Roel)
Kuppeveld, A.J. van (Arnold)
Indiener
Fractie(s)CDA
D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
Groen Sociaal Wijchen
VVD
Wijchen Lokaal
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: a. Beslispunt 2 en 3 te wijzigen in: De Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland in 2020 een budgetsubsidie te verlenen van € 161.075,- voor de uitvoering van de werkzaamheden gericht op de maatschappelijke ondersteuning van statushouders en de inzet van een participatiecoach. Deze kosten te dekken uit de Reserve statushouders.
Amendement33708 Amendement raadsbreed - Subsidie VWON 2020 herziene versie.pdf
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
Behandelend medewerker34e76059-26e4-4f1a-8029-88098ddfcdf0
Stand van zakenVerwerkt
Aangepaste Nota312781_1.DOCX
Datum afdoening9/7/2020