Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID75
Startdatum7/7/2016
AgendapuntRaadsvergadering 07-07-2016 > 6 16 AZ 240 Jaarrekening 2015
TitelMaatwerk verduurzaming accommodatie MHC Wijchen
StatusAangenomen
RaadsledenPeters-Vroom, A.C.M. (Alice)
Fractie(s)VVD
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingOndergetekende stelt het volgende amendement voor: Toevoegen beslispunt 8c: Toe te voegen aan de reserve eenmalige middelen € 75.000 ter compensatie van het niet aanleggen van een vierde veld. Toevoegen beslispunt 8d: Toe te voegen aan de reserve eenmalige middelen € 30.000 ter dekking van het verstrekken van een subsidie aan de MHC ten behoeve van het ongedekte deel van een benodigde investering door MHC van € 55.100 t.b.v. het energieneutraal (overig) maken van de sportaccommodatie aan de Campuslaan 11. Toevoegen beslispunt 9: In te stemmen met een investering door de gemeente van € 100.000 in SSW ten behoeve van het aanbrengen van led armaturen rond de speelvelden MHC, waarvan de kapitaalslasten afgedekt worden door MHC.
Amendement16 AZ 240 Amendement (aangenomen) VVD MHC Wijchen.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening