Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID50
Startdatum2/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-02-2014 > 13 Aanpassing legesverordening (14 AZ 332)
TitelNieuw beleid voor 2014 als aparte beslispunten op te nemen
StatusAangenomen
RaadsledenHaren, E.J.M. van (Elaine)
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Beslispunt 2 van de beslisnota in zijn geheel te vervangen door de volgende beslispunten: Beslispunt 2: Onderzoek Vennengebied: € 2.000 beschikbaar te stellen voor de inzet voor de (regio archeoloog). Voor toelichting zie tabel 3 Cat III Nieuw beleid (bijlage 1) Beslispunt 3: Geluidsonderzoek: € 28.302 beschikbaar te stellen voor nieuw beleidsplan geluid welke door extern onderzoeksbureau zal worden gevoerd. Voor toelichting zie tabel 3 Cat III Nieuw beleid (bijlage 1) Beslispunt 4: Externe Veiligheid € 16.500 beschikbaar te stellen voor toetsing en uitvoering van onderzoeken op het gebied van externe veiligheid in het kader van (woning)bouwprojecten. Voor toelichting zie tabel 3 Cat III Nieuw beleid (bijlage 1) Beslispunt 3 van de oorspronkelijke beslisnota te hernummeren in beslispunt 5
Amendement14 AZ 322 Amendement (aangenomen) Budgetoverhevelingen Cat III nieuw beleid.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening