Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID49
Startdatum2/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-02-2014 > 8 Investeringsverzoeken Buitensportaccomodaties (14 IZ 204)
Titel Investeringsverzoeken buitensportaccommodaties: SC Woezik en VV Diosa
StatusAangenomen
RaadsledenHaren, E.J.M. van (Elaine)
Boumans, R.J.L. (Roel)
Verbeeten, P.P. (Pim)
Fractie(s)CDA
Kernachtig Wijchen
VVD
PortefeuillehouderEngels, R.W.M. (Rob)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: 1. Beslispunt 4 te laten vervallen 2. Beslispunt 5 te wijzigen in: € 10.286 als renovatie & onderhoudslasten voor s.c. Woezik op te nemen in de begroting 2015; 3. Beslispunt 7 toe te voegen: Het college treedt opnieuw in overleg met v.v. Diosa ten einde tot een duurzame oplossing te komen zodat het veld aan de eisen van deze tijd voldoet en legt op 13 maart 2014 een nieuw voorstel voor over de investeringen en de renovatie & onderhoudslasten.
Amendement14 IZ 204 Amendement (aangenomen) CDA VVD K8W Diosa 14-02-06.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening