Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID68
Startdatum4/7/2016
AgendapuntRaadsvergadering 07-04-2016 > 3 Camperplaatsen centrum Wijchen (16 IZ 113)
TitelCamperplaatsen Centrum Wijchen
StatusAangenomen
RaadsledenGalen, C.K. van (Kees)
Verharen, M.A.J. (Martijn)
Peters-Vroom, A.C.M. (Alice)
Fractie(s)D66
Kernachtig Wijchen
VVD
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingBeslispunten wijzigen 1. Realisatie van camperplaatsen in het centrumgebied van Wij-chen over te laten aan marktpartijen in Wijchen; 2. Indien sprake is van marktfalen en punt 1 niet van toepassing is, twee camperplaatsen te realiseren in het zoekgebied Dors-vlegel. Te wijzigen in: 1. Realisatie van camperplaatsen in het centrumgebied van Wijchen over te laten aan marktpartijen in Wijchen; 2. Indien punt 1 niet van toepassing is, twee camperplaatsen te realiseren in het centrum van Wijchen. Beslispunt toevoegen: 3. Indien de gemeente faciliteert in de realisatie van camper-plaatsen in het centrumgebied van Wijchen, dient dit binnen bestaand budget gerealiseerd te worden.
Amendement16 IZ 113 Amendement (aangenomen) Camperplaatsen VVD D66 K8W (gewijzigde versie).pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening