Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID218
Startdatum11/7/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 07-11-2019 > 7.a Stemmingen over ingediende amendementen
TitelAmendement: Aanpassingen in de begroting 2020
StatusAangenomen
RaadsledenBronkhorst, A.A.A.M. van (Twan)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Hoogteijling, C.E. (Karin)
Peters-Vroom, A.C.M. (Alice)
Fractie(s)CDA
VVD
Kernachtig Wijchen
PvdA
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingBeslispunt 2 toe te voegen: In de programmabegroting de volgende wijzigingen door te voeren: a) Het incidentele budget voor het revolverend fonds duurzaamheid uit te smeren over de jaren 2020 / 2021 / 2022. Voor jaarschijf 2020 bespaart dit € 100.000. b) De pumptrackbaan niet in 2020 aan te leggen. Dit bespaart € 50.000 voor 2020. c) De milieuvoorlichting ‘het groene gezicht’ die voor 2020 en 2021 begroot is op € 15.000 te stoppen. Voor 2020 worden de begrote uitgaven dan €165.000 lager.
Amendement19 37431 Amendement 1 VVD PvdA K8W CDA - Begroting 2020 - aanpassingen (gewijzigd)
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Aangepaste Nota37431 Beslisnota programmabegroting 2020 (geamendeerd aangenomen).pdf
Datum afdoening11/15/2019