Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID27
Startdatum11/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-11-2014 > 3 Behandeling begroting 2015 (14 AZ 060)
TitelToekenning subsidie Stichting Rijhal Bergharen
StatusAangenomen
RaadsledenVerbeeten, P.P. (Pim)
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor, toevoegen beslispunten: • De Stichting Rijhal Bergharen een eenmalige subsidie toe te kennen om een nieuwe bodem in de rijhal te kunnen aanleggen. • Deze subsidie van € 25.000,- ten laste te brengen van de jaarschijf 2015.
Amendement14 AZ 060 Amendement (aangenomen) 06 K8W CDA PvdA VVD rijhal nieuwe bodem.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening