Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID281
Startdatum7/8/2021
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 08-07-2021 > 5.b 61958 Perspectiefnota 2021 Wijchen
TitelAmendement 1 Toeristenbelasting
StatusAangenomen
RaadsledenAlbersnagel, R.L.A. (Rob)
Krale, W.T.M.J. (Wessel)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Demmers, H. ( Han)
IndienerKernachtig Wijchen
Fractie(s)VVD
PvdA
D66
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingToevoegen beslispunt: Het reeds genomen besluit over de toeristenbelasting bij de vaststelling van de begroting 2020, op te schorten totdat een nieuw besluit is genomen over de toeristenbelasting via een separate beslisnota.
Amendement21 61958 Amendement 01 K8W VVD PvdA D66 - Toeristenbelasting.pdf
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Behandelend medewerker8b2cf155-559b-49b6-83db-b29784ed38cf
Stand van zakenVerwerkt
Aangepaste Nota
Datum afdoening10/28/2021