Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID143
Startdatum11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 17.10 uur Behandeling Begroting 2018 (17 2 10628)
TitelEen boom voor een tegel
StatusIngetrokken
RaadsledenDerksen, B.G.B. (Björn)
Fractie(s)CDA
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingOndergetekende stelt het volgende amendement voor: Beslispunt toe te voegen: • Instemt met de reservering van het opnemen van € 10.000,- in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve voor de actie ‘Een boom voor een tegel’. • Deze investering heeft een inverdieneffect. Wij verzoeken het college dit te monitoren bij het doorrekenen van het rioolplan.
Amendement17 2 10628 Amendement (ingetrokken) 05 CDA Een boom voor een tegel.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Aangepaste Nota
Datum afdoening