Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID141
Startdatum11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 17.10 uur Behandeling Begroting 2018 (17 2 10628)
TitelMinimabeleid, uitbreiden geld-terug-regeling voor kinderen
StatusVerworpen
RaadsledenBos, D.J.T. van den (Dorien)
Galen, C.K. van (Kees)
Fractie(s)D66
Groen Sociaal Wijchen
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Toe te voegen beslispunt: De Kindregeling in de Bijzondere Bijstand uit te breiden van 110% naar 120%. Daarbij de vergoedingen vast te stellen op 50% van hetgeen geldt voor de groep tot 110%. Daartoe in tabel 3.00 de post 3.01 structureel te verhogen met € 16.000 en € 9.500 op te nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.
Amendement17 2 10628 Amendement (verworpen) 02 D66 SW Armoedebeleid kinderen 110-120.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Aangepaste Nota
Datum afdoening