Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID4
Startdatum7/9/2015
AgendapuntRaadsvergadering 09-07-2015 > 18 Legaat van Cooth (15 AZ 120)
TitelHonoreren verzoek Legaat van Cooth
StatusAangenomen
RaadsledenBos, D.J.T. van den (Dorien)
Dauphin, E. (Esther)
Derks, N.G. (Nick)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Klaus, M.C.H. (Martin)
Kuppeveld, A.J. van (Arnold)
Verbeeten, P.P. (Pim)
Fractie(s)CDA
D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
Groen Sociaal Wijchen
VVD
Wijchen Lokaal
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingBeslispunt 1: een keuze te maken of het ingediende initiatief voor de besteding van de revenuen van het Legaat van Cooth in 2016 gehonoreerd wordt te vervangen door Beslispunt 1: Het verzoek tot subsidiëren uit de revenuen van het Legaat van Cooth van: het initiatief “Werkgroep Techniekprojecten Wijchen, or-ganiseren van de Week van de Techniek Nijmegen” i.s.m. Canisius College (locatie Goffert) en Mondial College” te honoreren met een maximale bijdrage van € 3.750,--
Amendement15 AZ 120 Amendement (aangenomen) Legaat van Cooth.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening