Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID28
Startdatum11/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-11-2014 > 3 Behandeling begroting 2015 (14 AZ 060)
TitelToekenning subsidie Jeugdhonk voetbalclub AWC
StatusAangenomen
RaadsledenVerbeeten, P.P. (Pim)
Fractie(s)Kernachtig Wijchen
Portefeuillehouder
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Toevoegen beslispunten: • Voetbalvereniging AWC een eenmalige subsidie toe te kennen om een jeugdhonk te kunnen realiseren binnen het huidige bestaande sportpark. • Ten behoeve van de realisering van dit jeugdhonk € 25.000 ten laste te brengen van de jaarschijf 2015. • De exploitatie- en onderhoudskosten ten laste te laten komen van voetbalclub AWC.
Amendement14 AZ 060 Amendement (aangenomen) 05 K8W AWC jeugdhonk.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening