Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID144
Startdatum11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 17.10 uur Behandeling Begroting 2018 (17 2 10628)
TitelEvaluatie beleid en verhuizing bibliotheek
StatusVerworpen
RaadsledenAlbersnagel, R.L.A. (Rob)
Galen, C.K. van (Kees)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Fractie(s)D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Als beslispunten toe te voegen: • Het college voert samen met de bibliotheek een uitgebreide evaluatie uit, waarbij het college onder meer de vragen meeneemt die in de toelichting op dit amendement staan; • Bij de evaluatie nadrukkelijk te betrekken: inwoners, bezoekers van de bibliotheek en partners binnen ’t Mozaïek. • De externe onderzoekskosten (maximaal € 7.500) op te nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Al-gemene reserve.
Amendement17 2 10628 Amendement (verworpen) 08 PvdA D66 K8W evaluatie bibliotheek.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Aangepaste Nota
Datum afdoening