Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID145
Startdatum11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 17.10 uur Behandeling Begroting 2018 (17 2 10628)
TitelGeen hekken maar heggen
StatusVerworpen
RaadsledenBos, D.J.T. van den (Dorien)
Derks, N.G. (Nick)
Gatzen, P.G.W. (Peter)
Fractie(s)PvdA
Groen Sociaal Wijchen
VVD
PortefeuillehouderBurgers, T.T.M. (Titus)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Beslispunt 2 toevoegen: 2a. Paragraaf 2.9.3. te wijzigen in: • Een plan van aanpak op te stellen ter ondersteuning van de ecologische verbindingszone middels het plaatsen en beheren van heggen en de resultaten hiervan begin 2018 te presenteren aan de gemeenteraad van Wijchen • De eventuele kosten van een plan van aanpak voor de ondersteuning van de ecologische verbindingszone middels het plaatsen en beheren van heggen en de resultaten te realiseren binnen het begrote budget opgenomen in het incidenteel perspectief Beslispunt toevoegen: • In de loop van 2018 te starten met het poten van 500 meter extra heggen. De kosten worden geraamd op €5000,- 2b. Van de begrote €15.000 zoals voorgesteld op pagina 46 van ADSD Begroting 2018 “Verkenning afronding EVZ” €5.000 te bestemmen voor de heggen zoals voorgesteld in 2a.
Amendement17 2 10628 Amendement (verworpen) 09 PvdA VVD SW Heggen.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Aangepaste Nota
Datum afdoening