Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID142
Startdatum11/9/2017
AgendapuntRaadsvergadering 09-11-2017 > 3 17.10 uur Behandeling Begroting 2018 (17 2 10628)
Titel“Nu (samen) trap op”!!
StatusVerworpen
RaadsledenKievit, de J.P. (Johan)
Fractie(s)Groen Sociaal Wijchen
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
ToelichtingOndergetekende stelt voor beslispunt toe te voegen Uit de Algemene Reserve € 1.800k overhevelen naar de nieuwe bestemmingsreserve ‘eenmalige verlaging afvalstoffenheffing 2018’.
Amendement17 2 10628 Amendement (verworpen) 03 SW Nu trap op begroting 2018.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Aangepaste Nota
Datum afdoening