Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID30
Startdatum11/6/2014
AgendapuntRaadsvergadering 06-11-2014 > 3 Behandeling begroting 2015 (14 AZ 060)
TitelOnderhoudsniveau verhardingen
StatusAangenomen
Raadsleden
Fractie(s)PvdA
VVD
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
ToelichtingOndergetekenden stellen het volgende amendement voor: Beslispunten toe te voegen: 1. Het structureel verhogen van het kwaliteitsniveau onkruid op verhardingen voor alle gebiedstypen naar niveau B. 2. De structurele lasten van € 52.000,- op te nemen ten laste van het resultaat. 3. Een proef te starten in twee kernen/wijken om het kwaliteitsniveau te verhogen middels inzet van verenigingen. 4. € 7.000 vanwege deze proef ten laste te brengen van de jaarschijf 2015.
Amendement14 AZ 060 Amendement (aangenomen) 02 K8W PvdA VVD onderhoud verhardingen.pdf
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening