Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID241
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 6.b 48026 Perspectiefnota Wijchen 2020 (beslisnota)
TitelPerspectiefnota beslispunt 1a Klaar voor de start
StatusAangenomen
RaadsledenHoogteijling, C.E. (Karin)
Demmers, H. ( Han)
Albersnagel, R.L.A. (Rob)
Osman, Z. (Zainab)
Boumans, R.J.L. (Roel)
Kuppeveld, A.J. van (Arnold)
IndienerKernachtig Wijchen
Fractie(s)CDA
D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
VVD
Wijchen Lokaal
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
Toelichtinga. Beslispunt 1a te wijzigen in: de structurele mutaties uit hoofdstuk 3, met uitzondering van de financiële effecten uit 3.02 BUIG v.w.b. het project “klaar voor de start”; b. Beslispunt 2 toevoegen: Vanaf 1 juli 2021 geen financiële effecten van het project “Klaar voor de Start” meenemen in zowel het structurele- als het incidentele perspectief, zonder dat hierover een inhoudelijke afweging in de raad heeft plaatsgevonden.*
Amendement48026 Amendement 1 CDA D66 K8W PvdA VVD WL - Perspectiefnota beslispunt 1a Klaar voor de start.pdf
Behandelend teamDomein Bedrijfsvoering - team Financieel beleid
Behandelend medewerker8b2cf155-559b-49b6-83db-b29784ed38cf
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening10/28/2021