Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID69
Startdatum4/7/2016
AgendapuntRaadsvergadering 07-04-2016 > 4 Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen (16 AZ 206)
TitelWijzigen tekst zienswijze Informatieprotocol
StatusAangenomen
RaadsledenAlbersnagel, R.L.A. (Rob)
Bos, D.J.T. van den (Dorien)
Burgers, T.T.M. (Titus)
Dauphin, E. (Esther)
Kuppeveld, A.J. van (Arnold)
Wintjes, M.P.P. (Mark)
Fractie(s)CDA
D66
Kernachtig Wijchen
PvdA
Groen Sociaal Wijchen
VVD
PortefeuillehouderVerheijen, J.Th.C.M. (Hans)
ToelichtingDe zienswijze te wijzigen: De tekst: • Wij hechten er groot belang aan dat de werkwijze, de voortgang in het behalen van de gewenste resultaten, het bijsturen hierop en de besluitvorming van de overgehevelde taken en bevoegdheden van de MGR transparant zijn. In het voornoemde informatieprotocol zijn daarvoor de kaders opgenomen om de informatie naar de colleges en de raden te stroomlijnen. • De vierde kwartaalrapportage vormt de basis voor de uiteindelijke jaarrekening en heeft geen sturingsmogelijkheden meer om het uiteindelijke jaarresultaat te beïnvloeden en kan daarom vervallen. te laten vervallen. De volgende tekst op te nemen in de zienswijze: • Wij hechten eraan, in plaats van de vierde kwartaalrapportage, jaarlijks voor 15 februari geïnformeerd te worden over het voorlopig jaarresultaat van het voorgaande kalenderjaar. De reden hiervoor is dat er anders een te grote leemte zit in de informatieverstrekking tussen de derde kwartaalrapportage (voor 15 november) en de jaarrekening (voor 15 april). • Op bladzijde 10 van het Informatieprotocol staat: “Eén van de rekenkamers van de deelnemende gemeenten kunnen ook besluiten een onderzoek in te stellen naar de MGR, uiteraard wordt daar op dat moment aan mee gewerkt.” Wij verzoeken u om deze passage in overeenstemming te brengen met de tekst van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, artikel 17, lid 3: “Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken aan de Rekenkamer, de Rekenkamerfunctie, dan wel een samenwerkingsverband hiervan, van de bij de regeling aangesloten gemeenten alle informatie die zij nodig heeft voor het doen van onderzoek.”
Amendement16 AZ 206 Amendement (aangenomen) wijziging tekst zienswijze Informatieprotocol.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zakenVerwerkt
Datum afdoening