Hoog contrast

Vergaderingen

Amendementen (Wijchen)


« Terug


ID240
Startdatum7/9/2020
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 09-07-2020 > 5 Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020 (33708)
TitelIn beeld brengen behoeftes en actieplan
StatusIngetrokken
RaadsledenBoumans, R.J.L. (Roel)
Fractie(s)VVD
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
ToelichtingOndergetekende stelt het volgende amendement voor: Het volgende beslispunt toe te voegen aan de beslisnota: • Het college voert een kritische analyse uit van de totale populatie statushouders om de specifieke behoeftes in kaart te brengen. Het college stuurt de raad deze analyse tezamen met een actie-plan uiterlijk in Q4 2020. Het doel van de analyse en het plan is de maatschappelijke begeleiding van statushouders zo effectief mogelijk te maken.
Amendement33708 Amendement VVD - Maatschappelijke begeleiding statushouders 2020.pdf
Behandelend team
Behandelend medewerker
Stand van zaken
Datum afdoening