Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID67
Startdatum2/28/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 28-02-2019 > 5.f beantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617
TitelBeantwoording vragen VVD inzake Graafseweg 615-617
ToezeggingToezegging uit informatienota: Er dient nog nader onderzoek plaats te vinden naar de mogelijkheden van woningbouw op deze locatie. In onze visie zijn meerdere herontwikkelingsopties. Hier wordt u gemeenteraad op een later moment nader over geïnformeerd.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderGerrits, G.W.R. (Geert)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingMomenteel wordt een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden om de gronden een woonbestemming te geven. De verwachting is dat de resultaten in het 1e kwartaal van 2020 bekend zijn. De quickscan is uitgevoerd. De resultaten zijn verzameld en een conclusie wordt voorbereid. 18-11 de gemeenteraad is geinformeerd. in de raadsvergadering van 28 oktober is het herontwikkelingsonderzoek behandeld en een werkkrediet vastgesteld 24-11-2020: is afgehandeld
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Gebiedsontwikkeling
Behandelend medewerkerc41a205a-5048-46d3-a267-101d27c27f2f
Voortgang bijgewerkt op11/18/2020
Datum afdoening2/9/2021
GerealiseerdWel gerealiseerd