Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID69
Startdatum2/28/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 28-02-2019 > 5.b 19 7 25621 Antwoord op schriftelijke vragen D66 over Ja-Ja sticker
TitelAntwoord op schriftelijke vraag D66, Ja-Ja sticker
ToezeggingToezegging uit informatienota: Op het moment dat we de gevolgen van invoering van de Ja/Ja sticker in beeld hebben zullen wij u een beslisnota voorleggen
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingDe VNG heeft geen richtlijnen opgesteld. Gemeente Nijmegen is met de voorbereiding bezig om in te voeren.
Behandelend teamDomein Fysieke leefomgeving - team Milieu
Behandelend medewerker7bbc112a-6fd4-4139-8843-fbcecacd514d
Voortgang bijgewerkt op1/24/2022
Datum afdoening
GerealiseerdNiet gerealiseerd
Afgehandeld