Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID68
Startdatum2/28/2019
AgendapuntRaad openbaar Wijchen 28-02-2019 > 5.e Antwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen
TitelAntwoord op schriftelijke vragen raad, fractie Kernachtig Wijchen: Vertrouwenspersoon voor (sport)verenigingen in Wijchen
ToezeggingToezegging uit informatienota: We zullen u over de voortgang informeren. (Als reactie op de vraag: Zo ja, wil het college, wanneer de gesprekken gevoerd zijn, de raad informeren over de voortgang en het standpunt van het college over deze problematiek?).
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderLoermans, P.L.J. (Paul)
Deadline
Stand van zakenOp schema
Stand van zaken toelichtingDe gemeente heeft samen met de werkgroep VCP Wijchen (het netwerk voor vertrouwens(contact)personen) op maandagavond 4 november 2019 een bijeenkomst georganiseerd voor bestuurders en/of vertrouwens(contact)personen van (sport)verenigingen. Hierbij was de NOC*NSF ook aanwezig en heeft een presentatie gegeven. Tijdens de avond is aan de aanwezigen de toolkit uitgereikt. Deze toolkit bevat informatie die gebruikt kan worden bij het ondersteunen van (startende) vertrouwens(contact)personen van andere sportverenigingen. De aanwezige sportverenigingen (11 verenigingen hadden zich aangemeld) hebben een intekenlijst ingevuld waarbij ze aangegeven hebben of ze deel willen nemen aan (een) training(en)/workshop(s) en/of aan de werkgroep VCP Wijchen. Eind januari wordt er een vervolgbijenkomst georganiseerd. We willen bij voorkeur de trainingen/workshops in Wijchen plaats te laten vinden. In februari 2020 heeft de vervolgbijeenkomst plaats gevonden. Er is afgesproken dat de VCP training de eerste prioriteit heeft. Na deze training komt de intervisiegroep/ expertisegroep weer bij elkaar om te bepalen hoe vaak deze bijeenkomsten plaats vinden en wat de inhoud is. Deze training was ingepland maar is door de corona crisis niet door gegaan en heeft dus nog niet plaats gevonden. Doordat de training (voor een deel) fysiek gegeven wordt plannen we deze in zodra dit weer mogelijk is. In overleg met de NOC*NSF zal deze training in Wijchen plaats vinden. De training stond in december 2021 gepland maar is vanwege de huidige corona maatregelen niet doorgegaan. Er zal in overleg met de NOC*NSF in het begin van 2022 een nieuwe datum worden gepland. De training is door de inhoud en de interactie tussen de deelnemers niet (volledig) digitaal aan te bieden.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Maatschappelijk & accommodatie
Behandelend medewerkerfbdcc270-dbc7-47ab-a212-ad3f6881f982
Voortgang bijgewerkt op10/14/2022
Datum afdoening
GerealiseerdNiet gerealiseerd
Afgehandeld