Hoog contrast

Vergaderingen

Toezeggingen (Wijchen)


« Terug


ID27
Startdatum10/25/2018
AgendapuntRaadsvergadering 25-10-2018 > 9 18 3 20777 Evaluatie Kindregeling Wijchen 2017 - bespreken -
Titel18 3 20777 Evaluatie Kindregeling
ToezeggingDe wethouder zegt een informatienota toe over het gelijktrekken van de vergoeding van peuteropvang uit de kindregeling voor 0-6 jarigen met 6-12 jarigen. In de informatienota komt informatie over bereik, vergoedingen en financiële consequenties.
Raadsleden
Fractie(s)
PortefeuillehouderDerks, N.G. (Nick)
Deadline
Stand van zakenGerealiseerd
Stand van zaken toelichtingWe zouden hierop terugkomen bij de volgende 'Armoedemonitor'. Deze monitor was gepland voor het laatste kwaartaal van 2019 maar is uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2020. Afgedaan bij de behandeling van het armoedebeleid op 25 juni 2020.
Bijlage(s)
Behandelend teamDomein Sociale leefomgeving - team Werk en inkomen
Behandelend medewerker44be660b-4242-4d7e-9eca-5290ccf21f2c
Voortgang bijgewerkt op9/3/2020
Datum afdoening9/15/2020
GerealiseerdWel gerealiseerd